Sajenje česna

Ko pripravimo semenski česen in zemljišče, se lotimo sajenja česna. Sledeči opis sajenja česna velja za ročno sajenje česna, na manjših površinah, kot na primer v zelenjavnem vrtu. Pridelovalci česna na večjih površinah lahko česen sadijo tudi strojno in običajno so temu prilagojene tudi sadilne razdalje.

Na gredi, ki smo jo izbrali za sajenje česna, naredimo na primerni medvrstni razdalji (25 do 30 cm) jarke globine 5 do 7 cm. Na dno jarka posadimo stroke česna, na medsebojno razdaljo 10 do 15 cm. Sadilne razdalje so odvisne tudi od sorte česna: tiste, ki naredijo večje glavice, sadimo bolj narazen in tiste z manjšimi glavicami bolj skupaj.

Stroke česna posadimo s koničastim delom navzgor in ravnim, ploščatim delom navzdol. Nekoliko ga porinemo v zemljo na dnu jarka, da ostane v tem položaju. Na izbrano sadilno razdaljo v vrsti posadimo stroke enega za drugim in nato vrsto zasujemo. Priporočljivo je, da je po zasutju jarka nad strokom približno 5 cm zemlje.
Pred sajenjem izločimo majhne stroke in posadimo le večje, saj iz večjega stroka običajno zraste tudi večja čebulica oziroma glavica česna. Manjše stroke, ki so večinoma v notranjosti glavice česna, nikar ne zavrzimo. Posadimo jih bolj skupaj, 5 do 8 cm narazen, za tako imenovani mladi česen, ki ga spomladi uporabljamo podobno kot mlado čebulo.

Še nekaj besed o pravilni postavitvi stroka česna v jarek pri sajenju. Iz ravnega, ploščatega dela stroka česna bodo odgnale korenine in iz koničastega dela nadzemni del rastline česna. Zato je res pomembno, da strok česna posadimo s koničastim delom navzgor in z ravnim delom navzdol. Kaj se zgodi, če strok česna ob sajenju položimo na bok, je vidno na naslednji sliki.
Česen bo sicer rastel in se razvijal, vendar bo čebulica oziroma glavica česna lahko nekoliko deformirana in na koncu tudi manjša, kar pomeni manjši pridelek.

Čas sajenja česna je odvisen od sort, lokacije in tudi vremena. Če česen posadimo prezgodaj, bo v jesenskem času razvil preveč listja, ki ga lahko tekom zime poškodujeta mraz in sneg. Ob prepoznem sajenju pa česen ne razvije dovolj korenin do zime. Zaželeno je, da minejo vsaj štirje tedni od sajenja do ohladitve tal na 5 0C. V tem času naj bi strok česna razvil dovolj korenin za uspešno prezimitev.

Priprava na sajenje česna

Priprava na sajenje česna se začne z izborom sort česna, načrtovanjem količine česna, ki jo želimo pridelati in količine semenskega česna, ki ga za to potrebujemo. Sledita priprava tla za sajenje česna in priprava sadilnega materiala.

Sorte česna se med seboj razlikujejo po okusu in aromi, barvi, številu strokov v glavici česna, pridelku, času skladiščenja in tudi po času sajenja (jesenski in spomladanski česen). Spomladanske sorte česna imajo običajno nekoliko nižji pridelek kot jesenske sorte česna, vendar imajo dosti boljšo sposobnost skladiščenja kot jesenske sorte česna. Torej lahko spomladanski česen shranjujemo in uporabljamo dlje kot jesenski česen.

Pri izračunu koliko semenskega česna potrebujemo, upoštevamo, da je pridelek česna povprečno sedem- do osemkratnik posajenega česna (npr. iz 1 kg posajenega semenskega česna pridelamo 7 do 8 kg česna). Vendar je količina pridelka odvisna od mnogih dejavnikov: od sorte, rastnih razmer in od oskrbe česna. Neugodne vremenske razmere, slaba oziroma neprimerna oskrba česna tekom rasti, ter pojav bolezni in škodljivcev, lahko pridelek znatno zmanjšajo.

Tla za sajenje česna pripravimo tako, da jih prerahljamo in očistimo plevelov. Pognojimo s kombiniranim mineralnim gnojilom (NPK) z nižjo vsebnostjo dušika (npr. NPK 7-20-30). Z dušikom bomo dognojevali še kasneje, ko bosta rast in razvoj česna intenzivnejša. Gnojila vdelamo v tla. Gnojimo lahko tudi z organskimi gnojili, ki pa morajo biti zares dobro preperela in uležana (kompost), ter vsaj mesec dni pred sajenjem česna.Zadnji korak priprave na sajenje česna je drobljenje glavic česna na posamezne stroke. Glavico česna olupimo in razdelimo na stroke, ki pa jih ne lupimo. Priporočljivo je, da to storimo tik pred sajenjem ali največ dan, dva pred sajenjem česna. Če jih ne posadimo kmalu, se spodnji del stroka, kjer poženejo korenine, zasuši, kar ovira rast korenin in uspešno ukoreninjanje česna pred zimo.
Za sajenje uporabimo samo nepoškodovane stroke česna, saj že najmanjša poškodba stroka predstavlja tveganje za okužbe in posledično propad stroka.

Sedaj smo pripravljeni na sajenje česna in v naslednjem prispevku bomo česen posadili.

Jesen je čas za sajenje česna

Ko se začne listje na drevesih jesensko barvati, je čas za sajenje česna. Jesenske sorte česna sadimo oktobra in lahko tudi še novembra. Posajeni stroki česna začnejo najprej tvoriti korenine in dobro je, da jih naredijo še pred zimo. Če česen posadimo prezgodaj, bo še pred zimo začel razvijati tudi liste, ki pa jih lahko zimski mraz poškoduje, če so preveliki. Pozno jeseni lahko posadimo tudi že spomladanski česen, če pa nam vreme tega ne dopušča, storimo to čim prej spomladi, ko lahko spet obdelujemo zemljo. V krajih z milimi zimami (npr. na Primorskem) sadimo česen tudi decembra in januarja.

 Terminski plan sajenja sort česna iz naše ponudbe je naslednji: v oktobru posadimo sorto ‘Garpek’, sorti ‘Garcua’ in ‘Gardacho’ sadimo oktobra in novembra, sorto spomladanskega česna ‘Gardos’ pa posadimo konec oktobra, novembra ali zgodaj spomladi. Čas sajenja v krajih z milejšimi zimami se lahko raztegne v december in tudi v januar za spomladanski česen.