O špargljih v časopisu “Glas dežele”

V zadnji številki časopisa »Glas dežele« pišemo o špargljih v članku »Priprava nasada špargljev« (avtor Iztok Vidic). Članek obravnava pripravo zemljišča za nasad špargljev, izbor sadilnega materiala in izbor sort špargljev, sajenje špargljev ter tržne možnosti pridelave špargljev.

Časopis »Glas dežele« izhaja pod okriljem Govedorejskega poslovnega združenja. Tudi spletna stran z istim imenom – Glas dežele – je vir koristnih in zanimivih informacij. Obravnava številne teme iz različnih področij kmetijstva, ne samo govedoreje, ter nudi strokovne nasvete in aktualne novice. Sodelujoči strokovnjaki prispevajo vsebine s področja govedoreje, konjereje, poljedelstva, zelenjadarstva, sadjarstva, vinogradništva, gozdarstva, mehanizacije, prehrane in ekonomike v kmetijstvu.

Komentiranje zaprto.